Kardio_Home_Logo
Prováděná vyšetření

PROVÁDĚNÁ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGIE:
     
  Elektrokardiografické vyšetření (EKG)
  Echokardiografické vyšetření (ECHO)
  Zátěžové EKG vyšetření (Bicyklová ergometrie)
  24-hodinová monitorace krevního tlaku (ABPM)
  Ambulantní monitorace EKG dle Holtera
(Holter EKG)
  Kontroly kardiostimulátorů
  Quickův (INR) test ke kontrole terapie warfarinem
     
PROVÁDĚNÁ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGIE:
     
  Barevná duplexní sonografie tepen zásobujících mozek (krčních a vertebrálních tepen)
  Barevná duplexní sonografie tepen pánve a dolních končetin
  Barevná duplexní sonografie žil dolních končetin
  Barevná duplexní sonografie tepen a žil horních končetin
  Barevná duplexní sonografie břišní aorty a viscerálních tepen
  Měření kotníkových systolických tlaků (dopplerovské stanovení periferních tlaků k posouzení tepenného prokrvení = měření ABI)
  Quickův (INR) test ke kontrole terapie warfarinem
     
  Další doplňková vyšetření a invazivní výkony v kardiologii
a angiologii zajišťujeme ve spolupráci s předními renomovanými pražskými kardiocentry a klinikami

 

Ordinační hodiny

Poliklinika Pod Marjánkou 1906/12
169 00 Praha 6
pevná linka: 220 560 786
mobilní telefon: 606 281 530
objednání přes internet: info@kardiologie-brevnov.cz
na mapě