Kardio_Home_Logo

Ceník ke stažení

Naše specializovaná ambulance zahájila činnost v roce 2015, jsme nestátní zdravotnické zařízení. Zajišťujeme komplexní neinvazivní diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů s kardiovaskulárními chorobami. Disponujeme špičkovými přístrojovým vybavením a rozsáhlou sítí monitorace v ambulantní praxi.

Vzhledem k rozšiřování kardiologické ambulantní péče a v roce 2017 nově otevřenému angiologickému pracovišti se rozrůstá i náš tým.


LÉKAŘI:

MUDr. Hana Lubanda
Specializovaná způsobilost/atestace v oboru: Kardiologie, Angiologie, Vnitřní lékařství.
Pracovala 14 let na IV. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK. V klinické praxi působila kmenově na koronární jednotce
a pečovala o pacienty s akutními koronárními syndromy, srdečním selháním a komplexními formami arytmií. V rámci neinvazivní diagnostiky
a léčby kardiovaskulárních onemocnění se věnuje echokardiografii a duplexní ultrasonografii cévního systému, zátěžovým vyšetřením
a poruchám metabolismu lipidů. Je spoluautorkou několika vědeckých článků a aktivně přednáší na odborných sympoziích. Je členkou České lékařské komory, České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi, České angiologické společnosti a dalších.

Doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D.
Specializovaná způsobilost/atestace v oboru: Kardiologie, Angiologie, Vnitřní lékařství.
Působí kmenově na II. interní klinice kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1.LF UK. Od roku 2013 zastává funkci primaře
a zástupce přednosty. V klinické oblasti se věnuje neinvazivním a invazivním diagnostickým a terapeutickým metodám v kardiologii
a angiologii. Dále se podílí na klinickém i experimentálním výzkumu problematiky arteriální hypertenze, dědičných metabolických onemocnění myokardu a rizikových faktorů aterosklerózy. Je autorem řady vědeckých publikací a spoluautorem několika monografií.

MUDr. Pavla Čadová
Specializovaná způsobilost/atestace v oboru: Vnitřní lékařství, Kardiologie.

MUDr. Vladimír Dytrych
Specializovaná způsobilost/atestace v oboru: Vnitřní lékařství, Kardiologie.

MUDr. Katarina Hladká
Specializovaná způsobilost/atestace v oboru: Vnitřní lékařství, Kardiologie.

MUDr. Petr Mitáš
Specializovaná způsobilost/atestace v oboru: Cévní chirurgie.

MUDr. Kristina Ranná
Specializovaná způsobilost/atestace v oboru: Vnitřní lékařství, Angiologie.

TÝM ZDRAVOTNÍCH SESTER:

Od roku 2015 působí jako staniční sestra našich ambulancí Martina Steinerová.

Společně s ní se o Vás starají zkušené zdravotní sestry Bc. Pavla Rabanová, Pavla Těšíková a Lucie Kašná.

Všechny zdravotní sestry mají rozsáhlé pracovní zkušenosti v oblasti kardiovaskulární medicíny a pracovaly na předních kardiologických
a kardio/angiochirurgických pracovištích v Praze.

Poliklinika Pod Marjánkou 1906/12
169 00 Praha 6
pevná linka: 220 560 786
mobilní telefon: 606 281 530
objednání přes internet: info@kardiologie-brevnov.cz
na mapě