Kardio_Home_Logo

Ceník ke stažení

Na našem pracovišti se specializujeme na miniinvazivní léčbu křečových žil. Zajišťujeme tak vedle nechirurgické léčby žilní insuficience, komplexní péči o pacienty s varixy. Moderní operace varixů svým šetrným přístupem má za cíl nejen odstranit dlouhodobé obtíže, ale
i zlepšit kosmetický vzhled operované končetiny.

Provádíme komplexní posouzení rozsahu a závažnosti žilní insuficience, návrh a zajištění optimální terapie

Základem správného návrhu terapie chronické žilní insuficience je na začátku vždy podrobná diagnostika barevnou duplexní sonografií žil povrchového a hlubokého žilního systému postižené končetiny.

Specializujeme se na moderní vysoce šetrnou miniinvazivní mechanochemickou ablaci (MOCA) systémem Clarivein.

Jedná se v současnosti nejšetrnější metodu k odstranění křečových žil. Systém ClariVein představuje rychlou, bezpečnou a nebolestivou ambulantní metodu bez rizika poranění okolních tkání, bez nutnosti celkové anestézie s rychlým návratem k běžné činnosti.

  Bezbolestný průběh operace i pooperačního období, ambulantní zákrok s krátkým pobytem na lůžku
  Žádná nebo minimální nutnost pracovní neschopnosti
  Vynikající kosmetický efekt
  Cena dle rozsahu postižení za jednu až dvě končetiny 20-30 000,- Kč


Výhody léčby křečových žil na našem pracovišti:

Na diagnostiku a léčbu křečových žil se dlouhodobě specializujeme.

Máme bohaté klinické zkušenosti v oboru angiologie a cévní chirurgie z předních klinických pracovišť.

Dlouhodobě sledujeme nové trendy v léčbě křečových žil.

Využíváme nejmodernější přístrojové vybavení. Metodou volby jsou u nás miniinvazivní operační postupy.Poliklinika Pod Marjánkou 1906/12
169 00 Praha 6
pevná linka: 220 560 786
mobilní telefon: 606 281 530
objednání přes internet: info@kardiologie-brevnov.cz
na mapě