Kardio_Home_Logo

Jednou z priorit našeho kardiologického pracoviště je zlepšení péče o nemocné s poruchami srdečního rytmu. V rámci dlouhodobého programu zajištujeme komplexní diagnostiku a péči o pacienty s různými formami supraventrikulárních arytmií, zvláště pak fibrilací a flutterem síní, bradyarytmiemi a dalšími poruchami srdečního rytmu, které se podílejí na zvyšování kardiovaskulární morbidity a mortality.

Pro rozhodnutí o nutnosti léčby a jejím nejvhodnějším způsobu záleží na tom, o jakou arytmii se jedná a jaké činí obtíže. Klademe důraz na časnou intervenční léčbu u indikovaných symptomatických pacientů ve spolupráci s předními kardiocentry v Praze. Řada nemocných je díky časné diagnóze indikována k radiofrekvenční ablaci nejen fibrilace síní, ale i dalších typů SVT.

Nemocné se symptomatickými bradyarytmiemi, pokročilými formami srdečního selhání indikujeme k implantaci kardiostimulátoru či k srdeční resynchronizační terapii dle platných doporučení.

Díky těsné spolupráci se specializovanými kardiocentry se nám daří péči o pacienty s poruchami srdečního rytmu udržet na velmi vysoké úrovni. Následná další dispenzarizace probíhá v rámci našeho týmů kardiologů.

 Poliklinika Pod Marjánkou 1906/12
169 00 Praha 6
pevná linka: 220 560 786
mobilní telefon: 606 281 530
objednání přes internet: info@kardiologie-brevnov.cz
na mapě